Home

In opdracht van de Werkmaatschappij Almere Amsterdam heeft het M55-consortium een studie uitgevoerd
naar de haalbaarheid van een openbaar vervoerverbinding tussen Amsterdam-Zuid en Almere-Centrum via
het IJmeer.

Dit consortium wordt geleid door Mott MacDonald en ondersteund door MNO Vervat, HTM Consultancy,
Project & Proces Consultancy, EconoVision, Balancia, BACA Architects en Zwarts & Jansma Architecten.

Aanleiding voor deze studie waren de hoge kosten van het Publiek Referentie Alternatief (hierna “PRA”) zoals bepaald in 2009. Ook viel de verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten in dit alternatief ongunstig uit. Het doel van de huidige studie is om “een substantiële verbetering van de maatschappelijke effecten en
een aanzienlijke vermindering van het budgettaire beslag” te bewerkstelligen. De M55-IJmeerlijn metro loopt via een tunnel onder het IJmeer en IJburg en gaat bovengronds door Almere.

Afgezonken M55-IJmeertunnel

Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor verdere economische groei. Een zeer goed systeem van OV met de juiste balans tussen ecologie (Planet), sociale belangen (People) en economische belangen (Profit) is hierbij essentieel. Bij het ontwerp van de M55-lijn hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Groeiende samenhang tussen de steden Almere en Amsterdam binnen de Metropoolregio Amsterdam;
  • Vergroting van de aantrekkelijkheid van Almere;
  • Realisatie van een voortreffelijk OV systeem tussen én binnen deze 2 steden;
  • Verbetering van de ecologische kwaliteit van IJmeer en Markermeer.

Ons ontwerp voor een metroverbinding heeft een unieke naam: M55-lijn. De M staat hierbij voor metro,
maar ook voor de dubbele A van Amsterdam en Almere. Het nummer 55 is een logische doorzetting van de nummering van de huidige metrolijnen.